За запитвания : +359 889 797 757

ЦПО Develop » Уелнес център » Традиционни източни методи на лечение

Традиционни източни методи на лечение

Традиционни източни методи на лечениеТрадиционни източни методи на лечение – в това изключително общо понятие, ние говорим за традиционните китайски методи за въздействие – акупресура и масаж, вендузолечение, мокса, лазер и акупунктура, фитотерапия и др. Енергията Ци протича по определени енергийни канали – меридиани, които са разположени по цялото човешко тяло. Всеки един от меридианите е свързан с определен вътрешен орган. По тези енергийни канали са разположени 365 точки, т.нар. акупунктурни точки. Стимулирането на тези точки посредством масаж или иглотерапия се използва при лечение на дадено заболяване или за постигане на вътрешен баланс и тонус.

Мокситерапия
Цена: 20 лв.

Лазертерапия и лазерпунктура
Цена: 25 лв./Курс на лечение от 10 проц.-200лв/

Акупунктура
Цена: 30 лв./Курс на лечение от 10 проц.-250лв/
Аурикулотерапия
Цена: 25 лв.*Физиотерапевтичният център работи с всички Здравно осигурителни фондове!

*Домашни посещения – увеличение на цената на процедурата с 10 лв.