За запитвания : +359 889 797 757

ЦПО Develop » Мануален лимфен дренаж

Мануален лимфен дренаж

Курс по мануален лимфен дренаж

Мануален лимфодренажен дренаж – този масаж е изключително мощно средство за усилване на лимфния ток и преодоляване на застойни лимфни състояния в организма. С увеличаването на лимфния ток се засилва и имунитета на организма към болести и антигени. Вредните субстанции се изчистват от тъканите и се неутрализират от лимфните възли. Подобряването на лимфния ток увеличава броя на лимфоцитите, което усилва имунните фунции на организма.

Курс по мануален лимфен дренажпърви модул (лице)

Продължителност: 40 учебни часа
Цена на курса: 650 лв.

Курс по мануален лимфен дренажвтори модул

Продължителност: 100 учебни часа
Цена на курса: 1000 лв.

Курс по Комбинирана деконгестивна терапия/CTD/ *Само за лица с медицинско образование

Продължителност: 100 учебни часа
Цена на курса: 1500 лв.

*Промоционална оферта: Курс по мануален лимфен дренаж – първи модул +  – втори модул – общата цена е 1470 лв., Курс по мануален лимфен дренаж -първи и трети модул/само за медицински лица/-1770 лв.

License of CPO Develop

  • Курсовете са индивидуални.
  • Курсовете се провеждат в гъвкаво време, съобразено с желанията на всеки курсист и според конкретните възможности на центъра.
  • Курсовете са лицензирани от МОН с международно признат статут.
  • Безплатно се издава EUROPASS приложение към всеки издаден документ за правоспособност.

Програма на курса по мануален лимфен дренажпърви модул:

1. Въведение в лимфодренажния масаж – същност и особенности.
2. Анатомо – физиология на лимфната система.
3. Принципи на приложение на лимфния дренаж – съвременни схващания.
4. Основни методики и техники на приложение на лимфодренажния масаж в лицевата и шийно-раменната област.
5. Методики и специфика на лимфодренажния масаж при нарушения в лимфоотока след леки черепно-мозъчни травми.
6. Методики и специфика на лимфодренажния масаж при нарушения в лимфоотока след естетични хирургични операции, филъри, лифтинги и пр.
7. Показания и противопоказания за лимфен дренаж.

Можете да видите и да свалите програмата в PDF вариант: учебна програма на курса по мануален лимфен дренаж – първи модул.

Програма на курса по мануален лимфен дренажвтори модул:

1. Въведение в лимфодренажния масаж – същност и особенности.
2. Анатомо – физиология на лимфната система.
3. Принципи на приложение на лимфния дренаж – съвременни схващания.
4. Основни методики и техники на приложение на лимфодренажния масаж в шийно-раменната област.
5. Методика и специфика на лимфодренажния масаж в шийно-раменната част, горения крайник, торакалната и абдоминалната област, долните крайници.
6. Методика и специфика на лимфодренажния масаж при често срещани нарушения на лимфоотока – антицелулитен лимфодренажен масаж.
7. Показания и противопоказания за лимфен дренаж.

Можете да видите и да свалите програмата в PDF вариант: учебна програма на курса по мануален лимфен дренаж – втори модул.

Програма на курса по мануален лимфен дренажтрети модул (само за лица с медицинско образование):

1. Анатомо-физиология на кръвоносната и лимфната система.
2. Компресивна деконгестивна терапия. Принципи на приложение на лимфния дренаж – съвременни схващания.
3. Едемна и лимфедемна патология-същност и особенности
3. Методика и специфика на лимфодренажния масаж в шийно-раменната част, горения крайник, торакалната и абдоминалната област, долните крайници.
4. Методика и специфика на лимфодренажния масаж при травми и операции в областа на горните и долните крайници.
5. Методика и специфика на лимфодренажния масаж при следопреативни състояния в областа на торакса, гърба и корема.
6. Методика и специфика на лимфодренажния масаж при често срещани нарушения на лимфоотока при операции в областта на малкия таз и ингвиналната област.
7. Бандажиране на долен и горен карйник – специфики и особености. Грижа за кожата.
8. Превенция, лечение и профилактика при лимфедем.
9. Показания и противопоказания за лимфен дренаж.

Можете да видите и да свалите програмата в PDF вариант: учебна програма на курса по мануален лимфен дренаж – трети модул.