За запитвания : +359 889 797 757

ЦПО Develop » Мокситерапия, вендузотерапия и лазерпунктура

Мокситерапия, вендузотерапия и лазерпунктура

Мoxitherapy, cupping and laser therapyМокситерапията (обгарянето с билкова пура) се прави на различни акупунктурни точки по цялото тяло, което води до загряване на съответната точка. Вендузотерапията представлява прилагането на вакуум върху конкретни акупунктурни точки, чрез малки стъклени купички. Прилагат се при многобройни заболявания на опорно-двигателния апарат и нервната система. Лазерпунктурата използва енергията на хелии-неоновите и инфрачервените лазери за въздействие върху акупунктурните точки. Лазерният лъч навлиза на дълбочина от 3-10 мм. и замества действието на иглата.

Курс по лазерпунктура,мокситерапия, вендузотерапия

Преподавател:Цветелин Мишовски/физиотерапевт,специалист по китайска медицина,спортна рехабилитация и физиотерапия ,аюрведа и ароматерапия,лимфологична рехабилитация/
Продължителност: 50 учебни часа
Цена на курса: 600 лв.

(*Курсът е само за курсисти преминали курса Курс по основи на традиционната китайска медицина)
(*Курсът е само за лица с медицинско образование)

*Промоционална оферта: Курс по лазерпунктура,мокситерапия и вендузотерапия  + Курс по основи на традиционната китайска медицина –  970 лв.
Продължителност: 100 учебни часа

License of CPO Develop

  • Курсът е индивидуален.
  • Курсът се провежда в гъвкаво време, съобразено с желанията на всеки курсист и според конкретните възможности на центъра.
  • Курсът е лицензиран от МОН с международно признат статут.
  • Безплатно се издава EUROPASS приложение към всеки издаден документ за правоспособност.

Програма на курса по мокситерапия, вендузотерапия и лазерпунктура:

1. Теоретични основи на Китайската традиционна медицина.
2. Мокситерапия – основни принципи и методи на работа.
3.Вендузотерапия – основни принципи и методи на работа.
4. Лазертерапия и лазерпунктура – същност на лазерното лъчение и биологично действие
5. Видове лазери – особености на съвременните лазерни апарати, основни принципи и методи на работа.
6. Топография на класическите меридиани и техните акупунктурни точки
7. Съставяне на терапевтични схеми на лечение при различни заболявания-дозировки
8. Общи показания и противопоказания за лазерпунктура

Можете да видите и да свалите програмата в PDF вариант учебна програма на курса по мокситерапия, вендузотерапия и лазерпунктура.