За запитвания : +359 889 797 757

ЦПО Develop » Основи на традиционния китайски масаж

Основи на традиционния китайски масаж

Traditional Chinese massageКурс по основи на традиционната китайска медицина

Преподавател:Цветелин Мишовски/физиотерапевт,специалист по китайска медицина,спортна рехабилитация и физиотерапия ,аюрведа и ароматерапия,лимфологична рехабилитация/
Продължителност: 60 учебни часа
Цена на курса: 700 лв.

Курс по традиционен китайски масаж

Преподавател:Цветелин Мишовски/физиотерапевт,специалист по китайска медицина,спортна рехабилитация и физиотерапия ,аюрведа и ароматерапия,лимфологична рехабилитация/
Продължителност: 50 учебни часа
Цена на курса: 800 лв.

*Промоционална оферта: Курс по основи на традиционния китайски масаж + Курс по китайски масаж или мокситерапия, вендузотерапия и лазерпунктура –  1380 лв.
Продължителност: 100 учебни часа

License of CPO Develop

  • Курсът е индивидуален.
  • Курсът се провежда в гъвкаво време, съобразено с желанията на всеки курсист и според конкретните възможности на центъра.
  • Курсът е лицензиран от МОН с международно признат статут.
  • Безплатно се издава EUROPASS приложение към всеки издаден документ за правоспособност.

Програма на курса по основи на традиционната китайска медицина:

1. Теоретични основи и същност на китайската традиционна медицина.
2. Учение за енергията в тялото.
3. Учение за петте елемента.
4. Учение за дзан-фу органите и взаимовръзката между тях.
5. Учение за патогенезата на заболяванията и външни и вътрешни патофактори.
6. Учение за каналите и биологично-активните точки.
7. Топография на каналите и главните биологично-активни точки.

Програма на курса по традиционен китайски масаж:

1. Основи на традиционната китайска медицина. Топография на каналите и главните активни точки по тях – преговор.
2. Китайски традиционен масаж – произход, предимства и съвременни схващания.
3. Физиологично въздействие на масажа върху организма.
4. Основни масажни техники и положения в китайския масаж.
5. Вендузотерапия – основни принципи и методи на приложение.
6. Мокситерапия – същност, принципи и методика на приложение.
7. Китайски традиционен масаж при често срещани заболявания.
8. Показания и противопоказания за масаж.

Можете да видите и да свалите програмите и в PDF вариант: учебна програма на курса по основи на традиционнaтa китайска медицина | учебна програма на курса по традиционeн китайски масаж.