За запитвания : +359 889 797 757

Химичен и ензимен пилинг

cpo-develop-education-chemical-and-enzyme-peeling-courseХимичният и ензимен пилинг – представлява въвеждане на химически агенти под кожата, които след вграждането си в структурата на клетката я стимулира да се регенерира и по този начин се ускорява процеса на обновяване и освежаване. Всеки химически агент действа по различен начин. Във връзка с това съществуват няколко вида на химически пилинг – повърхностен, средно-дълбок и дълбок.

Курс по химичен и ензимен пилинг.
Продължителност: 20 учебни часа
Цена на курса: 500 лв.

License of CPO Develop

  • Курсът е индивидуален.
  • Курсът се провежда в гъвкаво време, съобразено с желанията на всеки курсист и според конкретните възможности на центъра.
  • Курсът е лицензиран от МОН с международно признат статут.
  • Безплатно се издава EUROPASS приложение към всеки издаден документ за правоспособност.

Програма на курса по химичен и ензимен пилинг:

1. Същност и особености на химическия и ензимен пилинг.
2. Видове химически и ензимен пилинг.
3. Практически упражнения.
4. Грижа за кожата след химически и ензимен пилинг.
5. Индикации и контраиндикации.